Պիտակների պահոցները՝ տտապաշար

Ժենգյալով հացի խոտերը

jengyalov_hacԺենգյալով հացի կանաչեղենի տեսականին կամ ժենգյալը կազմված է հետևյալ բույսերից.

Աղբյուրը՝ Հովհ. Ազիզբեկյան “Ժենգյալով հաց”, Հեղինակային հրատարակություն, Երևան, 2017թ.