Պիտակների պահոցները՝ ծաղկաման

Ծաղկաթաղարների չափսերը

Որպես ծաղկաթաղարի չափս նշվում է դրա վերին մասի տրամագծի երկարությունը՝ սանտիմետրով, կամ տարողությունը՝ լիտրերով:

Ընդհանուր առմամբ ծաղկաթաղարի ծավալը պետք է համապատասխանի բույսի արմատների ծավալին: Արմատների նեղվածքը դանդաղեցնում է բույսի աճը, քանի որ հողի փոքր ծավալում ավելի քիչ խոնավություն ու սննդարար նյութեր կան, քան անհրաժեշտ է բույսին: Մյուս կողմից, պահանջվածից մեծ ծավալի հողի ավելցուկը մնում է անօգտագործելի, ինչի արդյունքում փոխում է որակը և կարող է թթվել:

http://ficusweb.ru/pot2.html

http://www.7dach.ru/Exspert/tara-dlya-rassady-4211.html

http://www.sadivinograd.com/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%88%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9/

Բանջարեղեն աճեցնելու համար նախատեսված ծաղկաթաղարների կամ ծաղկամանների չափսերը

Պատշգամբում, բակում կամ տանը՝ պատուհանի գոգին բանջարեղեն և տարբեր խոտաբույսեր աճեցնելու համար նախատեսված տարողությունները՝ ծաղկամանները, ծաղկաթաղարները և այլ տիպի անոթները, այսուհետև անոթներ, պետք է բավարար մեծություն ունենան, որպեսզի բույսերը նորմալ աճեն։

Ստորև, աղյուսակում ներկայացված են յուրաքանչյուր բույսին անհրաժեշտ անոթի չափսերը և որոշ այլ պահանջներ։

Ջերմասեր բանջարեղեն
Անվանում
Անոթի նվազագույն
չափսերը
*
Նշումներ
Լոբի
Բակլա
Մաշ
20 սմ
խորություն
 • Արև ողջ օրը;
 • Տնկել երկար, 30 սմ լայնությամբ անոթի մեջ;
 • Ծաղկման շրջանում բակլազգիները ջրի մեծ պահանջարկ ունեն;
 • Ծաղկաթափ են լինում հողը չորանալու կամ հաճախակի, ուժեղ
  քամիների պատճառով:
Կանտալուպ
Սեխ
Դդում
19+ լիտր հող / 1 բույսին
 • Արև ողջ օրը;
 • Տեղ խնայելու համար կարելի է բարձրացնել ուղղահայաց հենաձողերի վրա։
 • Ավելի լավ է գաճաճ սորտեր տնկել։
 • Փակ տարածքում աճեցնելիս արհեստական փոշոտման կարիք է առաջանում։
 • Լավ օդափոխության կարիք կա՝ միլդյու հիվանդությունից խուսափելու համար։
Վարունգ
Cucumbers
20 սմ խորություն
12+  լիտր հող/1 բույսին
 • Արև ողջ օրը;
 • Կարելի է աճեցնել կախովի զամբյուղներում կամ բարձրացնել թելերով։
 • Լավ օդափոխության կարիք ունի։
 • Մատղաշ բույսը շատ զգայուն է միջանցքահովերի նկատմամբ։
Բադրիջան
Eggplant
20 սմ խորություն
15-19 լիտր հող/1 բույսին
 • Արև ողջ օրը;
 • Մեկական բույս ծաղկամաններում։
 • Օդի գիշերային ջերմաստիճանը պետք է +13°C ցածր չլինի։
 • Պարբերական և լավ լրացուցիչ սնուցման կարիք ունի։
Պղպեղ
Peppers
20 սմ խորություն
7.5-19 լիտր հող/1 բույսին
 • Արև ողջ օրը;
 • Մեկական բույս ծաղկամաններում կամ 36-46 սմ հեռավորություն շարքում։
 • Օդի գիշերային ջերմաստիճանը պետք է +13°C ցածր չլինի։
Դդմիկ
Summer Squash
(Zucchini)
95×95 սմ ազատ տարածք,
20 սմ խորություն
19 + լիտր հող/1 բույսին
 • Արև ողջ օրը;
 • Ավելի լավ է գաճաճ սորտեր տնկել։
 • Հոյակապ կաճի 200 լիտրանոց տակառում;
 • Մեկ թփից շաբաթական կարելի է ստանալ վեց և ավելի պտուղ։
 • Ունի արական և իգական ծաղիկներ։ Փակ տարածքում աճեցնելիս արհեստական փոշոտման կարիք ունի։
 • Լավ օդափոխության կարիք կա՝ միլդյու հիվանդությունից խուսափելու համար։
Լոլիկներ
30.5 սմ խորություն,
7,6-19 լիտր հող/1 բույսին կախված սորտից
 • Արև ողջ օրը;
 • Varieties vary in mature plant size from determinate
  (bush) types to large, indeterminate vines over 6 feet tall.
 • Patio types (small vines) are great for container
  gardening and may be grown as hanging baskets or trellised.
 • Standard garden types require a larger container
  (like a whiskey barrel) and trellising.
 • Needs night temperatures above 55°F for pollen
  development.
 • Crowding cuts yields and increases disease potential.
 • Blossom end rot (black sunken area on bottom of
  fruit) is a symptom of inconsistent watering or a soil that does not
  have enough water storage.
 • Grow one large variety in a 10-gallon (38L) container–a 15- to 20-gallon (57-76L) container is better. Miniature tomatoes can be grown in a 5 gallon (19L) container. Start tomato seed in 3-inch (7.5 cm) pot then pot up to a 5-inch (12.5 cm) pot, and continue potting up until you set the plant outside
Ցրտադիմացկուն
բանջարեղեն
Ճակնդեղ
Beets
20 սմ խորություն
 • Արև՝ առնվազն 8 ժամ;
 • Best in cool temperatures, grow a spring and fall
  crop.
 • To give space for root development, thin greens to 3”.
 • A consistent supply of water and nutrients promotes
  the rapid growth essential for quality produce.
Բրոկկոլի
Broccoli
Կաղամբ
Cabbage
Ծաղկակաղամբ
Collards
Գանգրակաղամբ Kale

25,5 սմ խորություն

19 լ հող/1 բույսին

 • արև առնվազն 8 ժամ;
 • Best in fall production (e.g., plant mid July for
  fall harvest along the Colorado Front Range).
 • Minimum spacing per plant is 18 by 18 inches.
 • A consistent supply of water and nutrients promotes
  rapid growth and is essential for quality produce.
 • Heavy feeder, requiring frequent light fertilization.
 • Crops develop a strong flavor if the soil gets dry.
Գազար
Carrots
30,5 սմ
խորություն
 • արև առնվազն 8 ժամ;
 • Best in cool temperatures, grow a spring and fall
  crop.
 • Use short root varieties, such as Short &
  Sweet or Scarlet Nantes.
 • Roots will crack and be strong flavored if the soil
  gets dry.
 • Thin early to two to three inches apart.
 • Foliage is rather decorative.
20 սմ
խորություն
 • արև առնվազն 6 ժամ;
 • Space to six plus inches between plants in a row.
 • Harvest outer leaves allowing plants to continue to
  grow.
 • Makes an excellent “cut and grow again” crop.
 • Colored varieties are very decorative.
 • Responds to frequent light fertilization.
 • A consistent supply of water and nutrients promotes
  the rapid growth essential for quality produce.
 • Grow plants in 12-inch (30 cm) or larger pots; thin plants to 8 inches apart.
Շաղգամ
Kohlrabi 
20 սմ
խորություն
 • արև առնվազն 8 ժամ;
 • Best in cool temperatures, grow a spring and fall
  crop.
 • A consistent supply of water and nutrients promotes
  the rapid growth essential for quality produce.
 • Never allow soil to become dry.
 • Kohlrabi is a heavy feeder, requiring frequent, light
  fertilization.
Հազար
Leaf Lettuce
20 սմ խորություն
 • արև առնվազն 6 ժամ;
 • Grow as a spring or fall crop; avoid hot
  summer  temperatures.
 • Use softhead or leaf types.
 • As the young crop grows, thin to 9″ spacing; crowding
  (competition for space, water and nutrients) reduces quality.
 • A consistent supply of water and nutrients promotes
  the rapid growth essential for quality produce.
 • Responds to frequent light fertilization.
 • Lettuce become strong flavored if the soil become
  dry, during hot weather, and with crowded plants.
Կանաչ սոխ
Onions (green)
15 սմ խորություն
 • արև առնվազն 8 ժամ;
 • Onions require a consistent supply of water. Never
  allow soil to become dry.
 • Thin the crop by harvesting young plants.
 • Plant in early spring.
 • A consistent supply of water and nutrients promotes
  the rapid growth essential for quality produce.
Սիսեռ
Peas
20 սմ խորություն
 • Արև ողջ օրը;
 • Most not well suited to container gardening. Try Tom
  Thumb variety for containers.
 • Best in cool temperatures, grow a spring and fall
  crop.
 • Use dwarf, edible-pod or snap types for salads and
  stir-fry.
 • May be grown in hanging baskets or
  trellised.
 • Needs good air circulation to avoid powdery mildew.
Բողկ
Radish
20 սմ խորություն
 • արև առնվազն 8 ժամ;
 • Best in cool temperatures, grow a spring and fall
  crop.
 • A consistent supply of water and nutrients to promote
  rapid growth is essential for quality produce.
Սպանախ
Spinach
20 սմ խորություն
 • արև առնվազն 6 ժամ;
 • Best in cool temperatures, grow a spring and fall
  crop.
 • A consistent supply of water and nutrients promotes
  the rapid growth essential for quality produce.
Շաղգամ Turnips
20 սմ խորություն
 • Արև առնվազն 8 ժամ։
 • Best in cool temperatures, grow a spring and fall
  crop.
 • When large enough to make greens, thin to four
  inches, allowing roots to develop.
 • A consistent supply of water and nutrients promotes
  the rapid growth essential for quality produce.
 • Կարող եք 15-16 հատ աճեցնել 57-76 լիտրանոց անոթում։
* Ավելի մեծ
չափսերի դեպքում հեշտանում է բույսի խնամքը, հողից ավելի շատ սնունդ և
ջուր ստանալու հնարավորությունն է մեծանում:

Suggested pot sizes for vegetable crops: (The pot sizes listed here are for standard clay or black plastic nursery pots.)

Կանաչիների և բանջարեղենի համար ծաղկամանի առաջարկվող չափսեր

(Թվարկված չափսերը բերված են ստանդարտ կավե կամ սեւ պլաստմասե ծաղկամանների համար):

 • Մաղադանոս, Սամիթ — 15-20 սմ խորությամբ;
 • Համեմ (Գինձ) — 25-30 սմ խորությամբ և 45 սմ լայնքով ծաղկաման;
 • Ճարճրուկ (Arugula, Рукола), Մանանեխ, Միզունա, Բոկ չոյ (Bok Choy)/Պակ չոյ (Pak choy) -առնվազն 20 cm խորությամբ;
 • Հազար — ոչ պակաս 10-12 սմ խորությունից;
 • Asparagus: Grow two plants in a 2-gallon (7.5L) container; grow up to five plants in a 10-gallon (38L) container.
 • Լոբի: Բոլոր տեսակների համար պահանջվում է առնվազն 20-30 սմ հողի խորություն: Թուփի ձևով աճող սորտերը տնկել միմյանցից 23 սմ հեռու, իսկ մագլցող սորտերը՝ 10 սմ հեռու: 38 լիտր տարողությամբ ծաղկարկղում կարելի է 2  բույս աճեցնել:
 • Ճակնդեղ: Կարելի է աճեցնել 7 բույս 7.5-11 լիտր տարողությամբ ծաղկարկղում և մինչև 20 հատ 38 լիտրանոցում: Հեռավորությունը միմյանցից՝ 5 սմ:
 • Բրոկոլի: 19-38 լիտրանոց ծաղկարկղում կարելի է մեկ բույս աճեցնել: Տնկում են սածիլը:
 • Brussels sprouts: Grow one plant per 3-gallon (11-L) container; two in a 5-gallon or 10-gallon (19-38L) container. Start from seedlings.
 • Կաղամբ Cabbage: Grow one large head in a 2-gallon (7.5L) container; plant two per 3- to 5-gallon (11-19L) container then thin out weakest in a few weeks; grow three plants in a 10 gallon (38L) container.
 • Գազար: 5-10 սմ երկարությամբ գազարներ ձևավորող սորտերը կարելի է տնկել 4-7,5 լիտր տարողությամբ ծաղկարկղում, 13-15 սմ երկարությամբ գազարներ ձևավորողները՝ 19 լիտր , 18-30 սմ-ի համար՝ 38 լիտրGrow varieties that mature at 2-4 inches (5-10 cm) in 1- to 2-gallon containers (4-7.5L); varieties that mature 5-6 inches (13-15 cm) long use 5-gallon (19L) containers; varieties that mature 7-12 inches (18-30 cm) long use 10-gallon (38L) containers. Keep thinning until 2-inches (5 cm) apart. If root tip touches the bottom of the pot, the carrot will not develop to maturity.
 • Ծաղկակաղամբ: Կարելի է աջեցնել մեկ բույս՝ 11-19 լիտր տարողությամբ ծաղկաթաղարում, կամ երեքը՝ 38 լիտրանոցում:
 • Նեխուր: Մեկ հատը կարելի է աճեցնել 7.5 լիտրանոց ծաղկաթաղարում, կամ 5 հատը՝ 38 լիտրանոցում:
 • Chard: Grow one plant in a 2-gallon (7.5L) container; grow five plants in a 10- gallon (38L) container.
 • Եղերդ Chicory: Grow three plants in an 18 inch (45 cm) pot.
 • Chives: Start seed in a 3-inch (7.5 cm) pot; pot up plant to an 8-inch (20 cm) pot.
 • Collards: Grow two plants in a 2-gallon (7.5L) container and four in a 5-galllon (19L) container.
 • Corn: Grow corn in containers with a soil depth of 8 inches (20 cm) or more. Grow three standard size plants in a 15 gallon (57L) and six in a 30 gallon (114L) container. Six bantam types can be grown in a 15-gallon (57L) container. Space plants 4 inches (10cm) apart.
 • Cucumbers: One compact type in a 5-gallon (19L) container and two to three standard variety plants in a 7- to 10-gallon (26-38L) container.
 • Eggplant: Grow one plant per 5-gallon (19L) container. Grow two or three plants in a 10-gallon container.
 • Endive: Grow plants in an 18-inch (45 cm) container; thin plants to 8 inches (20 cm) apart.
 • Սխտոր (Garlic) — տնկել 8-10 սմ միմյանցից ու եզրերից հեռու, 20 սմ խորությամբ տարայի մեջ;
 • Horseradish: Grow one plant in a 5-gallon (19L) container or larger—this is a deep rooted plant.
 • Jicama: Grow one plant in a 3- to 5-gallon (11-19L) container.
 • Kale: Grow one plant in a 1-gallon (4L) container; grow two plants in a 5-gallon (19L) container. In larger containers, thin plants to 16 inches (41 cm) apart.
 • Kohlrabi: Grow one plant in an 8-inch (20 cm) pot.
 • Leeks: Grow 18 plants in a 5-gallon (19L) container; 24 plants in a 10-gallon (38L) container. It’s best to grow leeks in a container at least 14 inches (35 cm) deep.
 • Lettuce: Grow head lettuce in containers large enough to thin plants to 10 inches (25 cm) apart; grow crisp head, romaine, and butterhead lettuce in a container large enough to thin to 10 inches (25 cm) apart.
 • Mustard Greens: Grow in at least 8 inch (20 cm) pots; thin plants to 4 inches (10 cm) apart.
 • Melons: Grow one plant in a 5-gallon (19L) container or larger and two in a 10- to 15-gallon (38-57L) container.
 • Okra: Grow one pant in a 10-gallon (38L) container or larger.
 • Onions: Grow bulbing onions in a 24-inch (60 cm); don’t crowd your sets or seeds. The container should be at least 10 inches (24 cm) deep. Green onions can be grown in a shallower container.
 • Orach: Grow one plant in a 12-inch (30 cm) pot.
 • Peas, including Snow peas and Sugar snaps: Grow bush and climbing types in a 10-gallon (38L) container, a window, or planter box; space plants 2 inches (5 cm) apart. Put a construction wire trellis in place for them to grow up.
 • Peppers: Grow one large bell pepper in a 3 gallon (11L) container or larger. Smaller chili plants will grow in less space. Space plants 12 inches (30 cm) apart.
 • Potatoes: Grow potatoes in a container at least 12 inches (30 cm) wide and 12 inches (30 cm) deep. Plant four or five seed pieces in a 5-gallon (19L) container; plant 10 seed potatoes in a 15- to 20-gallon (57-76L) container or half whisky barrel.
 • Pumpkins: Grow one vine in a 5-gallon (19L) or larger container.
 • Radishes: Grow plants in soil 8-inch (20 cm) deep pot; thin plants from 1- to 2-inches (2.5-5 cm) apart.
 • Rhubarb: Grow one plant in a 10-gallon (38L) container or larger.
 • Rutabaga: Grow 15 or 16 plants in a 15- or 20-gallon (57-74L) container.
 • Scallions: Grow plants in a 18-inch (45 cm) pot; thin plants to 2 inches (5 cm) apart.
 • Sorrel: Grow in a 12 inch (30 cm) pot.
 • Spinach: Grow three plants in a 2-gallon (7.5L) container; grow ten plants in a 10-gallon (38L) container; thin plants to about 5 inches (13 cm) apart.
 • Դդմիկ Squash: Grow one plant in a 5-gallon (19L) container, larger is better. Plant two vining plants in a 10-gallon (38L) container.
 • Բաթաթ (Sweet Potatoes): Տնկել 76-100 լ տարողությամբ ծաղկաթաղարների մեջ:

Անոթի լավ դրենաժ ապահովելը շատ կարևոր է։ Լավ դրենաժ ապահովելու համար, մինչև 25 սմ տրամագիծ ունեցող անոթները պետք է հատակին 1,2 սմ  տրամագծով անցք ունենաան։ Ավելի մեծ տրամագծով անոթները պետք է 2-4 այդպիսի անցքեր ունենան։


How to Pick the Best Kind of Pot for Your Plant

Take the guesswork out of choosing the best container sizes and styles for your plants.

Garden pots come in all sorts of shapes, materials, and sizes. Some are ideal outdoor pots, while others do better indoors. Probably the trickiest part of container gardening is knowing what size garden pot to use. Our guide below can help.

When growing any type of plant in a container, it’s vital to choose the right kind of soil. Filling pots with Miracle-Gro® Moisture Control® Potting Mix helps plants thrive by protecting them against both over- and under-watering. For the very best results from your container garden, though, you’ll want to add one more element: regular feedings with Miracle-Gro® Water Soluble All Purpose Plant Food. This will nourish your garden instantly, leading to bigger and more beautiful plants (vs. unfed). To get a jump on harvesting when planting vegetables and herbs, choose young plants from Bonnie Plants® instead of starting with seeds.

One more thing to keep in mind: If you plan to reuse last season’s potting mix, it will need a little rejuvenation. Soils tend to break down over time, losing most of their nutrients as well as their ability to retain water. Miracle-Gro® Refresh 1™ Soil Revitalizer restores all of those elements, giving new life to your old soil.

Different sized pots stacked up on top of each other.

Plant Pot Size Guide

Garden containers can be measured in either inches or gallons. (Inches refer to the pot diameter, or the distance across the top of the container.) Use the guide below to help pick the right size pot for each plant.

Plant a 10-inch (2.5- to 3-gallon) pot with:

 • Strawberry (1)
 • Leaf lettuce (1)
 • Swiss chard (1)
 • Bush beans (1)
 • French (round) carrots (11 to 12)
 • Turnips (4)
 • Small herbs, such as Chives, Parsley, Mint, or Sage (1)
 • Annuals (1 to 3)

Plant a 14-inch (6- to 7-gallon) pot with:

 • Dwarf sweet corn (6 to 7)
 • Cabbage (1)
 • Collards (1)
 • Carrots (9 to 10)
 • Edamame (2)
 • Peas (4)
 • Leaf lettuce, Spinach, or Arugula (3 to 4)
 • Larger herbs, such as Rosemary or Lavender (1)
 • Annuals (3 to 4)

Plant a 16-inch (9- to 10-gallon) pot with:

 • Pole beans on trellis (3 to 4)
 • Annuals (4 to 6)
 • Dwarf shrub
 • Goji berry (1)
 • Gooseberry (1)
 • Dwarf citrus tree (1)
 • Dwarf bush-type fruits, such as Raspberry or Blueberry (1)

Plant an 18-inch (14- to 15-gallon) pot with:

 • Broccoli (1)
 • Cauliflower (1)
 • Eggplant (1)
 • Pepper (1)
 • Determinate (or bush) tomato and support (1)
 • Any kind of green, leafy vegetables (varies; see plant tag or seed packet for spacing guidelines)
 • Multiple herbs (varies)
 • Multiple annual flowers (varies)

Plant a 24-inch (24- to 25-gallon) pot with:

 • Indeterminate (vining) tomato and cage (1)
 • Cucumber (1)
 • Summer squash (1)
 • Annuals in multiples
 • Fig tree (1)
 • Dwarf peach or nectarine (1)
 • Columnar apple (1)
 • Pomegranate (1)
 • Blackberry or raspberry (1)
 • Ornamental shrub, such as hydrangea, shrub rose, or butterfly bush (1)
 • Evergreen shrub (1)

Plant a 30-inch (30-gallon) pot with:

 • Espalier fruit tree, such as apple, pear, or plum (1)
 • Dwarf cherry tree (1)
 • Sweet corn (1)
 • Pumpkin (1; bush types are best)
 • Rhubarb (1)