Պիտակների պահոցները՝ դասակարգում

Բույսերի դասակարգումը

Biological_classification_L_Pengo_vflip.hy_Համաձայն կենսաբանական կարգաբանության, կյանքը դասակարգվում  հետևյալ կերպ՝

Վերնաթագավորությունը (կամ դոմենը) կենսաբանական համակարգում օրգանիզմների բարձրագույն խումբն է, որը իր մեջ ներառում մեկ կամ մի քանի թագավորություններ։

 • արքեաներ (Archaea)
 • բակտերիաներ կամ էուբակտերիաներ (Eubacteria)
 • էուկարիոտներ (Eukaryota)

Թագավորություններ՝

 • Կենդանիներ
 • Բոյւսեր
 • Սնկեր
 • Բակտերիաներ
 • Վիրուսներ

Բույսերի թագավորություն

 • Կանաչ ջրիմուռների ենթաթագավորություն (Green algae)
    • Կանաչ ջրիմուռների բաժին (Chlorophyta)
    • Charophyta բաժին
 • Ցամաքային բույսերի կամ բարձրագույն բույսերի ենթաթագավորություն (Land plants (embryophytes))
  • Մամռանմաններ (Non-vascular land plants (bryophytes)) unranked
    • Լերդամամուռների բաժին (Marchantiophyta)
    • Անտոցերոտային մամուռներ (Anthocerotophyta) բաժին
    • Իսկական ջրիմուռներ (Bryophyta) բաժին
  • Անութավոր բույսեր ((Vascular plants (tracheophytes)) unranked
    • Գետնամուշկեր կամ գետնամուշկանմանների (Lycopodiophyta) բաժին
    • Պտերանմաններ (Pteridophyta) բաժին
    • Ձիաձետեր կամ ձիաձետանմաններ (Equisetopsida) բաժին
   • Սերմնավոր բույսերի վերնաբաժին (Spermatophyta)
    • Ծածկասերմեր կամ ծաղկավոր բույսեր (Magnoliophyta) բաժին
    • Մերկասերմեր (Pinophyta) բաժին
    • Գինգոնմաններ (Ginkgophyta) բաժին
    • Գնետոնմաններ (Gnetophyta) բաժին
    • Սագոյենինմաններ կամ ցիկադայիններ (Cycadophyta) բաժին

Ծաղկավոր բույսերի ցեղերը ==>

Մերկասերմ բույսերի ցեղերը