Բույսերի բազմացումը անդալիսի միջոցով

Անդալիսը (Layering, Размножение отводками), բազմամյա բույսերի վեգետատիվ բազմացման հնագույն ձևերից է, երբ խաղողի վազի մատը կամ պտղատու ծառի, թփի շիվն արմատականացնում են՝ առանց մայր բույսից անջատելու։

layering_simple
Հասարակ անդալիս

Հասարակ անդալիս (Simple layering, Горизонтальными отводками)

 
 
 
 
 
 
layering_tip
Գագաթի անդալիս

Գագաթի անդալիս (Tip layering, Верхушечными отводками)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
layering_serpantine
Ալիքաձև անդալիս

Ալիքաձև անդալիս (Serpentine layering, Волнообразными отводками)
 
 
 
 
 
layering_mounding
Բլուրային անդալիս

Բլուրային անդալիս (Mound layering,

 
 
 
 
 
 
 
 
layering_air
Օդային անդալիս

Օդային անդալիս (Air layering, Воздушными отводками)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Հասարակ և ալիքաձև անդալիսի միջոցով բազմացնում են՝

 • Հաղարջենին (Currant, Смородина), նաև դեկորատիվ տեսակները;
 • Կոկռոշենին (Gooseberry, Kрыжовник);
 • Խաղողի վազը (Grape, Виноград);
 • Կուսախաղողը (Grape ivy, Девичий виноград);
 • Ամուրյան խաղողը (Amur grape, Виноград амурский);
 • Արոսենին (Rowan-berry, Рябина);
 • Պատվաստակալի վրա աճող բոլոր մրգատուները;
 • Տիզենին (Պնդուկենին, Hazel, Лещина);
 • Գիհիները (Junipers, Можжевельники);
 • Կենիները (Yews, Тисы);
 • Եղևնիները (Spruce, Ели);
 • Եղևիները (Firs, Пихты);
 • Ոսկեզանգերը (Forsythia, Форзиции);
 • Գլիցինիաները (Wisteria, Глицинии);
 • Ծառակործանները (Staff vine, Древогубец);
 • Ասպիրակները (Spiraea, Cпиреи);
 • Ցախակեռասները (Honeysuckles, Жимолости);
 • Սրնգենին (Mock-orange, Чубушник);
 • Դեյցիաները (Deutzia, Дейции);
 • Վեյգելաները (Weigela,Вейгелы);
 • Յասամանը (Lilac, Сирень);
 • Ծորենիները (Barberries, Барбарисы);
 • Շիզանդրա (Magnolia-vine, Лимонник);
 • Կիվիները (Kiwifruit, Актинидии);
 • Մահոնիները (Mahonias, Магонии);
 • Դրախտավարդազգիների (Hydrangea, Гортензии);
 • Մատնունին (Cinquefoils, Лапчатка);
 • Մամրիչները (Clematises, Kлематисы);
 • Կոլկվիցիա (Beauty bush, Кольквиция);
 • Կիպրոս (Privet, Бирючина);
 • Հոնը (Cotoneaster, Кизильник).

Բլուրային անդալիսի միջոցով բազմացնում են բացի փշատերևներից բոլոր բույսերը։

Գագաթի անդալիսի միջոցով բազմացնում են տարբեր տեսակի Ազնվամորիները (Raspberry, Малина)։

Օդային անդալիսի միջոցով բազմացնում են բոլոր այն բույսերը, որոնց ճյուղերը դժվար է իջեցնել գետնին, կամ եթե ցանկություն կա միանգամից պտղաբերող բույս ստանալ։ Օրինակ Լիմոն կամ այլ ցիտրուսայիններ։

 
 
 
Հղումներ

Leave a Reply