Հողի թթվայնությունը

Հողի թթվայնությունը հողի կարևոր հատկություններից է, այն պայմանավորված է հողի լուծույթում ջրածնի, ինչպես նաև հողի կլանող կոմպլեքսում ջրածնի և ալյումինի փոխանակային իոնների առկայությամբ։

Բարձր թթվայնությունը բացասաբար է ազդում բույսերի զարգացման և հողի օգտակար բազմաթիվ մանրէների կենսագործունեության վրա։

Տարբերում են ակտիվ և պոտենցիալ թթվայնություն։ Ակտիվը ջրային սուսպենզիայում (հող, ջուր՝ 1։ 2, 5) ջրածնի իոնների ակտիվությունն է և արտահայտվում է pH-ով։

Ըստ թթվայնության աստիճանի հողերը դասակարգվում են հետևյալ կերպ՝

  1. Ալկալիական (հիմնային) հողեր՝ (pH  7,3 — 8,4)
  2. Չեզոք հողեր՝ (pH 6,6 — 7,2)
  3. Թույլ թթվային հողեր՝ (pH 5.6 — 6,5)
  4. Թթվային հողեր՝ (pH  3,6 — 5.5)
  5. Խիստ թթվային հողեր՝ (pH 3,5-ից ցածր)

Հողի թթվայնությունը չափում են PH չափիչով:

ph-meter

Ստորև ներկայացված են ըստ բույսերի հողի նախընտրելի PH ցուցիչի աղյուսակներ:

Ծաղիկներ, ծառեր, թփեր

Անվանում PH

Բանջարեղեն և կանաչեղեն

Անվանում  PH

Սենյակային և ջերմոցային բույսեր

Անվանում PH

Անվանում  PH
Աբուտիլոն (Indian mallow, Канатник, Abutilon) 5,5-6,5
Սրճենի (Coffee plant, Кофейное дерево) 5.0-6.0

Դեկորատիվ և ճիմային խոտեր

Անվանում  PH
Ագրխոտուկ (Bent, Полевица) 5.5-6.5
(Bermuda, Свинорой пальчатый) 6,0-7,0
Հոստա (Canada Blue Хоста,) 4.5-6.5
Առվույտ (Clover, Клевер) 6,0-7,0
Մարգագետնայիններ (Meadow, Луговые) 6.0-7.5
(Pampas, Пампас) 6,0-8,0
(Red Top, Полевица гигантская) 6.0-6.5
Աշորա (Rye, Рожь) 6,0-7,0
(St. Augustine, Узкобороздник однобокий) 6,5-7,5
(Tall Fescue, Овсяная фасоль) 6,0-7,0
(Velvet bent, Полевица собачья) 5,0-6,0
(Zoysia, Зоисия) 6,0-7,0

Таблица оптимального уровня ph (кислотность почвы) для различных растений от компании Luster Leaf

Leave a Reply