Սենյակային բույսերը դասակարգված ըստ պայծառ, միջին և ցածր լուսավորության պահանջի

Պայծառ լույսի բույսեր

house_plants_for_low_medium_and_high_light_1

Միջին լուսավորության բույսեր

house_plants_for_low_medium_and_high_light_2

Ցածր լուսավորության բույսեր

house_plants_for_low_medium_and_high_light_3

Leave a Reply