Լույս և ջերմություն

Լուսավորվածությունը, հողի և մթնոլորտի ջերմությունը կենսական նշանակություն ունեն բույսերի համար: Այս էջում հղումներ են դրված այդ թեմաները շոշափող հոդվածներին:

Լույս

Ջերմություն

Leave a Reply