Աստվածաշնչում հիշատակվող բույսերը

Ա

 • Արմավենի Փյունիկյան (անգլ.՝ Phoenix, լատ.՝ Phoenix, ռուս.՝ Финиковая пальма)

Բ

Գ

 • Գարի (անգլ.՝ Barlay, լատ.՝ Hórdeum, ռուս.՝ Ячмень)
 • Գիհի (անգլ.՝ Juniper, լատ.՝ Juníperus, ռուս.՝ Можжевельник)

Դ

 • Դդում (անգլ.՝ Melon, լատ.՝ Cucumis melo, ռուս.՝ Дыня)

Ե

 • Եղեգ (անգլ.՝ Reed, լատ.՝ Phrágmites, ռուս.՝ Тростник)

Զ

 • Զաֆրան (անգլ.՝ Crocus, լատ.՝ Crocus, ռուս.՝ Шафран)
 • Զմռնենի, Զմռսաբույս (անգլ.՝ Myrrh, լատ.՝ Commiphora myrrha, ռուս.՝ МирраКоммифора мирровая)
 • Զոպա (անգլ.՝ Hyssop, լատ.՝ Hyssopus officinalis, ռուս.՝ Иссоп)

Է

Ը

Թ

 • Թզենի (անգլ.՝ Fig, լատ.՝ Fícus cárica, ռուս.՝ Инжир, Фига)

Ժ

 • Ժանտաթզենի, Մոլաթզենի (անգլ.՝ Sycamore fig, լատ.՝ Fícus sycómorus, ռուս.՝ Сикомор)

Ի

Լ

Խ

 • Խաղող
  • Սպիտակ քիշմիշ
 • Խնկեղեգ (անգլ.՝ Sweet flag, ռուս.՝ Аир, լատ.՝ Acorus cálamus)

Ծ

Կ

 • Կաղնի (անգլ.՝ Oak, լատ.՝ Quércus, ռուս.՝ Дуб)
 • Կտավատ, Վուշ (անգլ.՝ Linum, Flax, լատ.՝ Línum, ռուս.՝ Лен)

Հ

Ձ

 • Ձիթենի (անգլ.՝ Olive, լատ.՝ Olea, ռուս.՝ Олива)

Ղ

Ճ

Մ

 • ՄամուխՄամխենի (անգլ.՝ Blackthorn, լատ.՝ Prúnus spinósa, Тёрн, Сли́ва колю́чая)
 • Մայրի լիբանանյան (անգլ.՝ Cedar of Lebanon, լատ.՝ Cedrus libani, ռուս.՝ Кедр ливанский)
 • Մանդրագոր, Մարդախոտ (անգլ.՝ Mandrake , լատ.՝ Mandragora, ռուս.՝ Мандрагора)

Յ

Ն

Շ

 • Շուշան (անգլ.՝ Lily, լատ.՝ Lílium, ռուս.՝ Лилия)

Ո

 • Ոսպ (անգլ.՝ Lentil, լատ.՝ Lens, ռուս.՝ Чечвица)

Չ

Պ

Ջ

Ռ

Ս

Վ

Տ

Ր

Ց

 • Ցորեն (անգլ.՝ Wheat, լատ.՝ Tríticum, ռուս.՝ Пшеница)

Ւ

Փ

Ք

Օ

Ֆ

 

Л

С

Leave a Reply