Ի՞նչ է օրգանական հողագործությունը

organic-farmingՕրգանական հողագործությունը հող մշակելու և բույսեր աճեցնելու բնական ձևն է, որը բացառում է  քիմիական պարարտանյութերի, պեստիցիդների, աճի տարատեսակ խթանիչների կիրառումը, ինչպես նաև գենետիկ փոփոխության ենթարկված սերմերի ու բույսերի աճեցումը:

Օրգանական հողագործությունը հետապնդում է հետևյալ նպատակները.

  • Ստանալ էկոլոգիապես մաքուր բերք, միաժամանակ դրական ազդելով շրջակա միջավայրի վրա;
  • Նվազագույն ծախսերով ստանալ հնարավորին չափ շատ բերք;
  • Անընդհատ բարելավել հողի բերրիությունը;
  • Հողի հետ աշխատանքը դարձնել հեշտ ու հաճելի:

Օրգանական հողագործութան հիմքում ընկած են.

Կարդացեք նաև հոդված օրգանական գյուղատնտեսության մասին և դիտեք տեսանյութեր օրգանական հողագործության մասին։

 

Հղումներ

 

Leave a Reply