Ծառերի սիրված ու չսիրված հարևանները

Ասում են, որ ծառերն էլ, մարդկանց նման, ունեն իրենց նախասիրությունները: Որոշ հարևանների հետ լավ են, ոմանց էլ դժկամությամբ են ընդունում: Թե որքանով է ստույգ ներքոբերյալ ակյուսակը դժվարանում ենք դատել: Համենայնդեպս, այն մեր սեփական փորձի արգասիք չէ: Տեղադրում ենք զուտ ծանոթացման համար:

Ծառատեսակ Լավ հարևանություն Վատ հարևանություն
Խնձորենի Տանձենի, բալենի, սալորենի, սերկևիլենի Ծիրանենի, դեղձենի, ընկուզենի, բռնչենի
Տանձենի Խնձորենի, կարմիր սնձենի Բալենի, սալորենի, հաղարջենի, բռնչենի
Բալենի Խնձորենի, խաղող, արմավ Ծիրանենի
Սալորենի Խնձորենի Տանձենի, դեղձենի
Ծիրանենի Սերկևիլենի Խնձորենի, բալենի, դեղձենի, կեռասենի
Կեռասենի Դեղձենի, խաղող Տանձենի, ծիրանենի, սև հաղարջենի
 Խաղող Սերկևիլենի, ծիրանենի, տանձենի, ընկուզենի Դեղձենի, խնձորենի, պնդուկենի, կեռասենի, բալենի

Leave a Reply