Բառարան

bararan


Ռուսերեն-Հայերեն-Անգլերեն-Լատիներեն

Ռուսերեն Հայերեն Անգլերեն Լատիներեն
А
Агава Ագավի Agave Agáve
Аммиак Ամոնիակ Ammonia
Астра Աստղածաղիկ Aster Aster
Б
Базилик Ռեհան Basil Ocimum
Бальзамин Հինածաղիկ, բալասանիկ
Бархатцы Թավշածաղիկ Tagetes Tagétes
Бегония Բեգոնիա Begonia Begonia
Белокрылка Սպիտակաթևիկ Whitefly
Боярышник Ալոճենի Hawthorn, Thornapple Crataégus
Брусника Հապալասենի սովորական Lingonberry, Cowberry Vaccínium vítis-idaéa
В
Василек Տերեփուկ Knapweed Centaurea
Вишня Բալ, բալենի Cherry Cerasus
Вигна Մաշ Vigna Vigna
Г
Герань, пеларгония Խորդենի Geranium Pelargōnium
Гипсофила Ցմախ Gypsophila Gypsophila
Гладиолус Թրաուշան Gladiolus Gladiolus
Голубика Հապալասենի կապույտ Bog bilberry Vaccinium
uliginosum
Горох Սիսեռ
Горшок Ծաղկաթաղար, ծաղկաման Pot
Д
декоративное растение զարդաբույս ornamental plant
дёрн ճիմ sod
дёрновая земля ճիմահող, ճմահող sod ground, turf ground
драцена վիշապածառ dracaena Dracena
Дуб Կաղնի Oak Quércus
Дурман Թմբրախոտ, Փշախնձոր, Արջնընկույզ Datura, Devil’s trumpet Datura
душица обыкновенная, орегано խնկենի սովորական oregano Oríganum vulgáre
Е
ежевика մոշենի tamarisk Rubus
Ё
Ж
жимолость ցախկեռաս honeysuckles Lonícera
З
земляника գետնաելակ strawberries Fragária
И
ива ուռի, ուռենի willow Salix
известь կիր lime
имбирь կոճղապղպեղ ginger Zingiber officinale
ипомея այգածաղիկ, նունուֆար morning glory Ipomoea
Й
К
кабачок դդմիկ zucchini Cucurbita pepo
subsp. pepo
календула վաղենակ calendula Caléndula
Каприфоль Այծացախակեռաս Italian
honeysuckle
Lonícera
caprifólium
кизил հոն dogwood Cornus
клевер երեքնուկ,
առվույտ
clover Trifólium
клещ տիզ
клюква լոռամրգենի cranberry
колеус պատենենի coleus Coleus
Конский кащтан Ձիակասկ Horse chestnut Aesculus
контейнер ծաղկարկղ container
кориандр համեմ, գինձ+ coriander Coriandrum
sativum
Котовник Կատվադաղձ Catmints Nepeta
крапива եղինջ nettles Urtica
кресс-салат կոտեմ garden cress Lepidium sativum
крона սաղարթամաս, ծառի սաղարթավոր մաս tree crown
Крыжовник Կոկռոշենի Gooseberry Ribes
uva-crispa
Л
лаванда նարդոս lavander Lavandula
Латук
левкой (матеола) շահպրակ virginia stock Matthiola
лейка ջրցիր, ցնցուղ watering can
лиственный սաղարթավոր foliar
личинка թրթուր larva
М
Майоран Սուսամբար Marjoram Origanum majorana
малина ազնվամորի, արքայամորի, մորի raspberry Rubus idaeus L
маргаритка մարգարտածաղիկ English daisy
медведка իշախառանչ European mole cricket Gryllotalpa
gryllotalpa
медный купорос պղնձարջասպ
мелисса մեղվախոտ lemon balm Melissa
Морозник, зимовник Ղանձլամեր, Քրիստոսածաղիկ Christmase rose, Winter rose Helleboarus
мох մամուռ moss
мульча ցանքածածկ mulch
мучнистый червец ալրատիզ mealybug
мята անանուխ, դաղձ, նանա peppermint Méntha piperíta
Н
настурция ջրկոտեմ nasturtium Tropaéolum
нашатырный спирт անուշադրի սպիրտ
Недотрога Պատկառուկ Impatiens, jewelweed, touch-me-not, snapweed, patience Impátiens
О
одуванчик խատուտիկ, կաթնուկ dandelion Taráxacum
окопник քարխոտ symphytum Symphytum
орегано, душица обыкновенная խնկածաղիկ սովորական oregano Oríganum vulgáre
П
папоротник պտեր fern
патиссон դդմակ squash
паутинный клещ սարդոստայնային տիզ spider mite Tetranychidae
Пеларгония Խորդենի Geranium, Storksbill Pelargōnium
пестик վարսանդ pistil
петрушка մաղադանոս parsley Petroselínum
подвой պատվաստակալ, պատվաստակիր rootstock
полынь օշինդր mugwort Artemísia
Портулак Դանդուռ Purslane Portulaca
Паслён Մորմ Solanum Solánum
прививать պատվաստել graft, engraft, ingraft
привой պատվաստացու grafter
Примула Գնարբուկ Primula Primula
пырей սեզ, սիզախոտ
Р
рассада սածիլ, շիթիլ seedling
ревень խավարածիլ rhubarb Rheum
Розмарин Խնկունի, հազրեվարդ Rosemary Rosmarinus
ромашка երիցուկ chamomile Matricária
Руккола Արուգուլա Rocket salad Eruca
sativa
Рута Սպանդ, փեգենա, սազապ Rue Ruta
С
саженец տունկ, տնկի seedling,
nurserytransplant
Самосев Ինքնասերմանում, ինքնացանքս Self-seeding
Сельдерей Նեխուր Celery Apium
сено խար, չոր խոտ hay
сеянец սերմնաբույս seedling
слизень լորձնամոլյուսկ, մաղասէակ, լորձնէակ slug, land slug
смородина հաղարջենի, հաղարջ currant Ríbes
солома ծղնոտ, ծղոն, ծղոտ straw
Сосна Սոճենի Pine Pínus
стевия մեղրախոտ stevia Stévia
сфагнум տորֆամամուռ sfagnum
Т
тимьян (чабрец) ուրց thyme Thýmus
тля ուտիճ aphid
Тмин Չաման, քեմոն, ճապուռ Caraway Carum
трипсы բշտիկոտներ,
ծոպաթևեր, տրիպսներ
thrips Thysanoptera
У
укроп սամիթ dill Anethum graveolens
Ф
фиалка մանուշակ viola Víola
Флокс Բոցենի Phlox  Phlox
Х
хвощ ձիաձետ horsetail Equisétum
Хрен Ծովաբողկ, ժախուկ Horseradish Armorácia rusticána
Ц
цветонос ծաղկացողուն peduncle
Ч
Чабер Ծծիթրոն, կորթին Savory Satureja
червец որդան
черенкование շիվատունկ անել, շիվապատվաստում cuttings propagation
Черемша Ղանձիլ Ramsons Állium
ursínum
черенок տնկաշիվ stalk
черешня կեռաս, կեռասենի wild cherry Prunus
avium
Черника Հապալասենի մրտենական Bilberry Vaccinium
myrtillus
чистец աբեղախոտ hedgenettle Stachys
чистотел կանթեղախոտ greater celandine Chelidonium
чубушник սրնգենի, սպիտակ հասմիկ mock-orange Philadelphus
Ш
Шалфей Եղեսպակ Sage Sālvia
officinālis
шнитт-лук սոխ կտրող, սեզատերև chives Allium schoenoprasum
Щ
Щавель конский Ավելուկ Horse sorrel Rumex confertus
щитовка վահանակիր, վահանամիջատ diaspididae Diaspididae
Ы
Э
Эстрагон, тархун Թարխուն Tarragon Artemísia dracuncúlus
Ю
Я
Ясень Հացենի Ash Fraxinus


Հայերեն-Ռուսեևեն-Անգլերեն-Լատիներեն

Հայերեն Ռուսերեն Անգլերեն Լատիներեն
Ա
աբեղախոտ чистец hedgenettle Stachys
ագավի агава agave Agáve
ազնվամորի малина обыкновенная raspberry Rubus idaeus L
այգածաղիկ ипомея morning glory Ipomoea
Այծացախակեռաս Каприфоль Italian
honeysuckle
Lonícera
caprifólium
անանուխ, դաղձ, նանա мята peppermint Méntha piperíta
աստղածաղիկ астра aster Aster
Ավելուկ Щавель конский Horse sorrel Rumex confertus
Ալոճենի Боярышник Hawthorn, Thornapple Crataégus
ալրատիզ мученистый червец mealybug
Արուգուլա Руккола Rocket salad Eruca
sativa
Բ
բալենի, բալ вишня cherry Cerasus
Բեգոնիա Бегония Begonia Begonia
Բոցենի Флокс Phlox Phlox
բշտիկոտներ,
ծոպաթևեր, տրիպսներ
трипсы thrips Thysanoptera
Գ
Գնարբուկ Примула Primula Primula
Դ
Դանդուռ Портулак Purslane Portulaca
դաղձ, անանուխ, նանա мята peppermint Méntha piperíta
դդմիկ кабачок zucchini Cucurbita pepo
subsp. pepo
Ե
եղեսպակ шалфей sage Sālvia
officinālis
եղինջ крапива nettles Urtica
երեքնուկ клевер clover Trifolium
երիցուկ ромашка chamomile Matricária
Զ
զարդաբույս декоративное растение ornamental plant
Է
Ը
Թ
թավշածաղիկ бархатцы tagetes Tagetes
թարխուն эстрагон tarragon Artemísia dracuncúlus
թրաշուշան гладиолус gladiolus Gladiolus
թրթուր личинка larva
Ժ
Ի
իշախառանչ медведка European mole cricket Gryllotalpa
gryllotalpa
Ինքնասերմանում, ինքնացանքս Самосев Self-seeding
Լ
լոռամրգենի клюква cranberry
լորձնէակ, լորձնամոլյուսկ, մաղասէակ слизень slug
Խ
խավարածիլ ревень rhubarb Rheum
խնկածաղիկ սովորական душица обыкновенная, орегано oregano Oríganum
vulgáre
խնկունի, հազրեվարդ розмарин rosemary Rosmarinus
խորդենի пеларгония, герань geranium Pelargōnium
Ծ
ծաղկաթաղար цветочный горщок pot
ծաղկարկղ контейнер container
ծաղկացողուն цветонос peduncle
ծիթրոն чабер satureja Satureja
Կ Agáve
կաթնուկ одуванчик dandelion Taráxacum
կանթեղախոտ чистотел greater
celandine
Chelidonium
Կաղնի Дуб Oak Quércus
Կատվադաղձ Котовник Catmint Nepeta
կեռաս, կեռասենի черешня wild cherry Prunus
avium
Կոկռոշենի Крыжовник Gooseberry Ribes
uva-crispa
կոճղապղպեղ имбирь ginger Zingiber
officinale
կոտեմ кресс-салат garden cress Lepidium sativum
Հ
համեմ кориандр coriander Coriandrum
sativum
հաղարջենի, հաղարջ смородина currant Ríbes
Հապալասենի մրտենական Черника Bilberry Vaccinium
myrtillus
Հապալասենի կապույտ Голубика Bog bilberry Vaccinium
uliginosum
Հապալասենի սովորական Брусника Lingonberry, Cowberry Vaccínium vítis-idaéa
Հացենի Ясень Ash Fraxinus
Հինածաղիկ, բալասանիկ Бальзамин
հոն кизил dogwood Cornus
Ձ
Ձիակասկ Конский кащтан Horse chestnut Aesculus
Ձիաձետ Хвощ Horsetail Equisétum
Ղ
Ղանձիլ Черемша Ramsons Állium
ursínum
Ղանձլամեր, Քրիստոսածաղիկ Морозник, зимовник Christmase rose, Winter rose Helleboarus
Ճ
ճիմ дёрн sod
ճիմահող, ճմահող дёрновая земля sod ground,turf ground
Մ
մաղադանոս петрушка parsley Petroselínum
մարգարտածաղիկ Маргаритка English daisy Beilis
մաշ вигна vigna Vigna
մամուռ мох moss
մանուշակ фиалка viola Víola
մեղվախոտ мелисса lemon balm Melissa
մեղրախոտ стевия stevia Stévia
Մոշենի Ежевика Tamarisk Rubus
Մորմ Послен Solanum Solánum
Յ
ցանքածածկ мульча mulch
Ն
նանա, անանուխ, դաղձ мята peppermint Méntha piperíta
նարդոս лаванда lavander Lavandula
Նեխուր Сельдерей Celery
Apium
Շ
շահպրակ левкой Virginia
stock
Matthiola
Ո
Չ
Չաման, քեմոն, ճապուռ Тмин Caraway Carum
Պ
պատենենի колеус coleus Coleus
Պատկառուկ Недотрога Impatiens, jewelweed, touch-me-not, snapweed, patience Impátiens
պատվաստակալ, պատվաստակիր подвой rootstock
պատվաստացու привой graft, grafter
պատվաստել прививать graft, engraft, ingraft
պտեր папоротник fern
Ջ
ջրկոտեմ настурция nasturtium Tropaéolum
Ռ
ռեհան базилик basil Ocimum
Ս
սաղարթավոր лиственный foliar
սարդոստայնային տիզ паутинный клещ spider minte
սամիթ укроп dill Anethum graveolens
սիսեռ горох
սոխ կտրող, սեզատերև шнитт-лук chives Allium schoenoprasum
Սոճենի Сосна Pine Pínus
Սպանդ, փեգենա, սազապ Рута Rue Ruta
սրնգենի чубушник mock-orange Philadelphus
Սուսամբար Майоран Marjoram Origanum majorana
Վ
վաղենակ календула calendula Caléndula
վահանամիջատ щитовка diaspididae
վարսանդ пестик pistil
վիշապածառ драцена dracaena Dracaena
Տ
տերեփուկ василек knapweed Centaurea
տնկաշիվ черенок stalk
տնկի, տունկ саженец nurserytransplant,
seedling
տորֆամամուռ сфагнум sfagnum
Ր
Ց
Ցախկեռաս Жимолость Honeysuckles Lonícera
Ցմախ Гипсофила Gypsophila Gypsophila
ՈՒ
Ուրց Тимьян Thyme Thymus
Ուռենի Ива Willow Salix
Փ
Ք
Քարխոտ Окопник Symphytum Symphytum
Օ
Օշինդր Полынь Mugwort Artemísia
Ֆ


Անգլերեն-Հայերեն-Ռուսեևեն-Լատիներեն

Անգլերեն Հայերեն Ռուսերեն Լատիներեն
A
Agave Ագավի Агава Agáve
Ash Հացենի Ясень Fraxinus
Aster Աստղածաղիկ Астра Aster
B
Basil Ռեհան Базилик Ocimum
Bilberry Հապալաս Черника Vaccinium
myrtillus
Bog bilberry Հապալաս կապույտ Голубика Vaccinium
uliginosum 
C
Calendula Վաղենակ Календула Caléndula
Caraway Չաման, քեմոն, ճապուռ Тмин Carum
Catmint Կատվադաղձ Котовник Nepeta
Celery Նեխուր Сельдерей Apium
Chamomile Երիցուկ Ромашка Matricária
Christmase rose, Winter rose Ղանձլամեր, Քրիստոսածաղիկ Морозник, зимовник Helleboarus
Clover Երեքնուկ Клевер Trifolium
Chives Սոխ կտրող, սեզատերև Шнитт-лук Allium schoenoprasum
Coleus Պատենենի Колеус Coleus
container ծաղկարկղ контейнер
coriander համեմ кориандр Coriandrum sativum
cranberry լոռամրգենի клюква
currant հաղարջենի, հաղարջ смородина Ríbes
D
dandelion կաթնուկ одуванчик Taráxacum
dill սամիթ укроп Anethum graveolens
dogwood հոն кизил Cornus
dracaena վիշապածառ драцена Dracaena
E
English daisy Մարգարտածաղիկ Маргаритка Beilis
European mole cricket Իշախառանչ Медведка Gryllotalpa
gryllotalpa
F
fern պտեր Папоротник
foliar սաղարթավոր Лиственный
G
Garden cress Կոտեմ Кресс-салат Lepidium sativum
geranium խորդենի герань, пеларгония Pelargōnium
ginger կոճղապղպեղ имбирь Zingiber officinale
gladiolus թրաշուշան гладиолус Gladiolus
Gooseberry Կոկռոշենի Крыжовник Ribes
uva-crispa
graft, grafter պատվաստացու Привой
greater celandine կանթեղախոտ Чистотел Chelidonium
gypsophila ցմախ Гипсофила Gypsophila
H
Hawthorn, Thornapple Ալոճենի

Боярышник Crataégus
Hedgenettle Աբեղախոտ Чистец Stachys
Honeysuckles Ցախկեռաս Жимолость Lonícera
Horse chestnut Ձիակասկ Конский кащтан Aesculus
Horse sorrel Ավելուկ Щавель конский Rumex confertus
Horsetail Ձիաձետ Хвощ Equisétum
I
Impatiens, jewelweed, touch-me-not, snapweed, patience Պատկառուկ Недотрога Impátiens
Italian
honeysuckle
Այծացախակեռաս Каприфоль Lonícera
caprifólium
J
K
Knapweed Տերեփուկ Василек Centaurea
L
larva թրթուր личинка
lavander նարդոս лаванда Lavandula
lemon balm մեղվախոտ мелисса Melissa
Lingonberry, Cowberry Հապալասենի սովորական Брусника Vaccínium vítis-idaéa
M
Marjoram Սուսամբար Майоран Origanum majorana
morning glory այգածաղիկ ипомея Ipomoea
mealybug ալրատիզ мученистый червец
mock-orange սրնգենի чубушник Philadelphus
moss մամուռ мох
mugwort օշինդր полынь Artemísia
mulch ցանքածածկ мульча
N
nasturtium ջրկոտեմ настурция Tropaéolum
nettles եղինջ крапива Urtica
O
Oak Կաղնի Дуб Quércus
oregano խնկածաղիկ սովորական душица обыкновенная, орегано(П Oríganum vulgáre
ornamental plant զարդաբույս декоративное растение
P
parsley մաղադանոս петрушка Petroselínum
peduncle ծաղկացողուն цветонос
peppermint անանուխ, դաղձ, նանա мята Méntha piperíta
Phlox Բոցենի Флокс Phlox
Pine Սոճենի Сосна Pínus
pistil վարսանդ епестик
pot ծաղկաթաղար цветочный горшок
Primula Գնարբուկ Примула Primula
Purslane Դանդուռ Портулак Portulaca
Q
R
Ramsons Ղանձիլ Черемша Állium
ursínum
raspberry ազնվամորի, մոռենի малина Rubus idaeus L
rhubarb խավարածիլ ревень Rheum
Rocket salad Արուգուլա Руккола Eruca
sativa
rootstock պատվաստակալ, պատվաստակիր подвой
Rosemary Խնկունի, հազրեվարդ Розмарин Rosmarinus
Rue Սպանդ, փեգենա, սազապ Рута Ruta
S
satureja ծիթրոն чабер Satureja
sage եղեսպակ шалфей Sālvia officinālis
seedling տունկ, տնկի саженец, сеянец, рассада
Self-seeding Ինքնասերմանում, ինքնացանքս Самосев
sfagnum տորֆամամուռ сфагнум
slug լորձնէակ, լորձնամոլյուսկ, մաղասէակ слизень
sod ճիմ дёрн
sod ground, turf ground ճիմահող, ճմահող дёрновая земля
Solanum Մորմ Послен Solánum
spider minte սարդոստայնային տիզ паутинный клещ
stalk տնկաշիվ черенок
stevia մեղրախոտ стевия Stévia
symphytum քարխոտ окопник Symphytum
T
tagetes թավշածաղիկ бархатцы Tagetes
tamarisk մոշենի ежевика Rubus
tarragon թարխուն эстрагон Artemísia dracuncúlus
thrips բշտիկոտներ,
ծոպաթևեր, տրիպսներ
трипсы Thysanoptera
thyme ուրց тимьян Thymus
U
V
vigna մաշ вигна Vigna
viola մանուշակ фиалка Víola
Virginia stock շահպրակ левкой Matthiola
W
willow ուռենի, ուռի ива Salix
X
Y
Z
zucchini դդմիկ кабачок Cucurbita pepo
subsp. pepo

 

Leave a Reply